Referencie :

 

V posledných piatich rokoch firma PROJART, spol. s r. o. projektová a inžinierska kancelária,

Považská Bystrica vypracovala projektovú dokumentáciu na nižšie uvedené akcie:


Pozemné stavby - občianske a bytové stavby:

Názov stavby: Investor, objednávateľ
   

Oprava fasády Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto n/Váhom

2x 8 b. j. + infraštruktúra, Kamenná Poruba - DUR

Prestavba budovy Autobusovej stanice v Považskej Bystric

Stavebné úpravy NIKÉ s.r.o., pobočky OC Avion a OC Vajnoria, Blava

Bytový dom - prestavba (býv. hotel Sparta), Pov. Bystrica - štúdia

TSK, Trenčín

Obec Kamenná Poruba          

ŽRŽ, a.s., Žilina

V. Kvaššay – VK SOK, PB

MGM s.r.o., Pov. Bystrica

Prestavba a prístavba Polyf. objektu firmy BROJO, Pov. Bystrica

Prestavba a nadstavba objektu Pošty, ul. Nemocničná, Pov. Bystrica

Prestavba objektov MŠ Slovanská na Súkromnú ZUŠ, Pov. Bystrica

Zastrešenie amfiteátra Stupné

Prestavba objektu Ragan - Brezová p. Bradlom

Milan Brojo, Pov. Bystrica     

L§B realitas, Pov. Bystrica

Súkromná ZUŠ, Pov. Bystrica           

Obec Stupné

LUDO, s.r.o. Pov. Bystrica

 

Prestavba a nadstavba Domu smútku Púchov

Zníženie energetickej náročnosti objektu „Šatne TJ  Domaniža“ 

Bábkové divadlo Žilina - Prestavba, prístavba a nadstavba + AD

Obchodná  jednotka Beluša - DUR

Krytá plaváreň Púchov – zateplenie fasády, rekonštrukcia sauny

 

Mesto Púchov

Obec Domaniža

ŽSK Žilina

Olýra, s.r.o. Pov. Bystrica

MŠK  Púchov s. r. o.

 

Prestavba a prístavba objektu na obchodné priestory a byt 

Materská škola Brvnište – zateplenie a oprava strechy

Obchodno-skladový a kancelársky objekt firmy Kates, s.r.o.

Prestavba, nadstavba a zateplenie  ZUŠ I. W. Kráľa, Považská Bystrica 

Prístavba a nadstavba objektu BREL s. r. o., Považská Bystrica 

 

Ing. S. Cisíková, Pov. Bystrica

Obec Brvnište

Kates s.r.o., Pov. Bystrica

Mesto Považská Bystrica

BREL, s. r. o. Pov. Bystrica

Obnova hradu Lednica

Zdravotné stredisko I. (bývalé ZÚNZ), Považská Bystrica 

Zdravotné stredisko II. (bývalé ZÚNZ), Považská Bystrica 

Prestavba zdravotného strediska, Vila Alexander, Piešťany

Polyfunkčný objekt s lekárňou + JDCHO, Trenčín

 

Prodis plus s.r.o. Bratislava

Medicínske centrum s.r.o., PB

Megaprofit s.r.o., Nemšová

Noren a.s., Nové M. n./ Váhom

Pilula NM s.r.o., NMnV

 

Zdravotné stredisko s lekárňou Bojnice - prestavba

Polyf. objekt s jednodňovou chirurgiou, Prievidza

Poliklinika Tornaľa, prestavba

Verejná lekáreň , poliklinika Veľký Krtíš

Verejná lekáreň , ul. Pionierska, Pov. Bystrica 
 

MAMET s.r.o.. NMnV

AKIMO s.r.o. NMnV

Poliklinika Tornaľa

BUTYX s.r.o., Bratislava

4WARD s.r.o., Pov. Bystrica
 

Turistická báza MILOCHOV - novostavba

OBYTNÝ KOMPLEX PANORÁMA Pov. Bystrica, Rozkvet

OFFICE  PARK (bývalý objekt VVZ) - prestavba, Pov. Bystrica

Prestavba a prístavba polyfunkčného objektu, Pov. Bystrica

Synagóga Bytča – rekonštrukcia

Dom kultúrnych tradícií, Dohňany

 

CMO o.z., Pov. Bystrica

VK-SOK s.r.o., Pov. Bystrica

TRUST FOUR s.r.o., PB

Matušík F., Pov. Bystrica

BC o.z., Plevník-Drienové

Obec Dohňany

 ...desiatky rodinných domov celý región SR

 

Priemyselné stavby - výrobno-prevádzkové budovy, skladové haly...:

Názov stavby: Investor, objednávateľ:
   

Prístavba výrobnej haly firmy W-tech s.r.o., Považská Bystrica

Výrobno-skladová hala a prevádzková budova, Mestečko

Prestavba objektov Maštaľ a Mechanizačné stredisko Štiavnik

Oprava strechy haly č. 63, PSL a. s.

Skladová hala s administratívou – architektonická Štúdia stavby

W-tech, s.r.o. Pov. Bystrica

M. Hajský – MHM, Mestečko

Agrojavornik s.r.o. Štiavnik   

PSL a. s., Pov. Bystrica

Kama Fruchthandel, Műnchen

Prestavba haly firmy Farmet, s. r. o., Považská Bystrica

Vstavba prevádzkového laboratoria miešarne CMTT

Výrobná hala firmy CCN Castings s. r. o., Považská Bystrica

Prestavba objektov firmy JFM, s.r.o., Považská Bystrica

Vybudovanie priestoru na chladenie špirály–pracovisko Calemard

Farmet, s. r. o. Pov. Bystrica

Continental Matador Púchov

CCN Group, Pov. Bystrica

JFM, s.r.o. Považská Bystrica

Continental Matador Púchov

Prístavba lakovne a Skladová hala firmy KSK, Šebešťanová

Výrobno-prevádzkové haly a objekty firmy Midopo, Pov. Bystrica

Dvojpodlažný vstavok vo výrobnej hale DRB Pov. Bystrica

Premiestnenie logistiky Rademaker Slovakia s.r.o., Pov. Bystrica

Prevádzková a skladová budova fy RaD Mold Machining, P.Bystrica

KSK s.r.o., Šebešťanová

Midopo, Považská Bystrica

Dongil Rubber Belt Slovakia

Racu Slovakia, Šebešťanová

RaD Mold Machining, P.B.

Prestavba časti objektu firmy VVED Technika s.r.o., Pov. Bystrica

Administratívno-výrobné haly fy Envirotech a MBM mat, Visolaje

Skladová hala s administratívou, HMK s.r.o., Pov. Teplá

VVED Technika Pov. Bystrica

Envirotech  aMBM mat, P.B.

HMK s.r.o., Považská Teplá

 

 

Dopravné a inžinierske stavby: komunikácie, parkoviská, spevnené plochy včítane odvodnenia:

Názov stavby: Investor, objednávateľ:
   

Zlepšenie dop. infraštruktúry pohraničia Horné Srnie/Brumov-Bylnice

Cyklistický chodník v Trenčianskej Teplej

Parkovisko a pasportizácia dopr. infraštruktúry Danfoss Power Solutions

Okružná križovatka na štátnej ceste III/06164 Nová Dubnica

Cyklotrasa Bečva – Vlára – Váh, úsek Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Obec Trenčianská Teplá

TDK Slovakia Pov. Bystrica

Mesto Nová Dubnica

Obec Horné Srnie

Rekonštrukcia škvárovej plochy na Multifunkčné ihrisko 

Okružná križovatka Chmelinec, Púchov 

Cezhraničné dopravné prepojenie Považsko –Valašského regiónu 

Prístupová komunikácia do kameňolomu Lúky 

Predĺženie inžinierských sietí – časť „Široké“ a „Za Pasenčie“ 

Mesto Považská Bystrica

Mesto Púchov

Mestské lesy, Pov. Bystrica

Obec Lúky

Obec Domaniža

Miestna komunikácia ul. Medová, Lednické Rovne

Priemyselná zóna – križovatka, komunikácie a koordinácia inž. sietí 

Parkovisko v areáli firmy W-tech Považská Bystrica 

Parkovisko 2 HANIL E-HWA Autom. Slovakia s.r.o.,

Rekonštrukcia miest. komunikácií, ul. Hurbanova a ul. Lichardova 

Obec Lednické Rovne

Mesto Nová Dubnica

W-tech, s.r.o. Pov. Bystrica

Pov. Bystrica

Mesto Púchov

 

Komunikácie + parkoviská - Obytná zóna Dlhé Diely Nová Dubnica

Rekonštrukcia námestia pri ZUŠ Púchov

Rekonštrukcia spevnených plôch pri OD Ščokino, Pov. Bystrica

Rekonštrukcia komunikácií ul. Továrenská, ul. I. Krasku a ul. Požiarna

Komunikácia+chodníky+odvodnenie – predĺženie ul. Jilemnického

 

Mesto Nová Dubnica

Mesto Púchov

Mesto Považská Bystrica

Mesto Púchov

Mesto Nová Dubnica

Dopravná infraštruktúra Dvory I.- III., Púchov

Vnútorná infraštruktúra areálu PSL – komunikácie, parkoviská 

Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest v k. ú. Zubák

Rekonštrukcia lesných ciest v k. ú. Papradno 

Rekonštrukcia lesných ciest v k. ú. Pružina 

Rekonštrukcia lesných protipožiarnych ciest Plevník-Drienové 

Mesto Púchov

PSL, a.s. Považská Bystrica

Obec Zubák

Združ. lesomajiteľov, poz. spoloč., Brvnište

Urbárska obec, pozem. spoločenstvo,

Lesné a poz. spoločenstvo, Plevník-Drienové

   

 

Statika - samostatné časti

Názov: Investor, objednávateľ:
   

Projekt KŐLN NIEHL, SRN – dielen. dokumentácia a pripojovacia statika

Projekt AIR ARNAT, Alžírsko – dielen. dokumentácia a pripoj. statika

Projekt LEIXLIP, Irsko - dielen. dokumentácia a pripojovacia statika

Projekty SAN PEDRO, Chile - dielen. dokumentácia a prip. statika

Projekt HARUVIT CCPP, Izrael – statika + dielenská dokumentacia

Stampa, s.r.o., Ostrava

Stampa, s.r.o., Ostrava

Stampa, s.r.o., Ostrava

Stampa, s.r.o., Ostrava

Stampa, s.r.o., Ostrava

Projekt N 33968 ADITYA, India – statický výpočet oceľ. konštrukcie

SITAPURAM PROJECT. India – realizačný projekt oceľ. konštrukcie

Projekt DIEMEN, Holandsko – diel. dokumentácia OK. a prip. statika

Projekt Aparát BHT 70959, Belgicko - diel. dokumentácia a prip. statika

Projekt BHT Schkopau, SRN – stat. výpočet a diel. dokumentácia

Profil C, s.r.o., Trenčín

Profil C, s.r.o., Trenčín

Stampa, s.r.o., Ostrava

AC Engineering, s.r.o., Dečín

AC Engineering, s.r.o., Dečín

Projekt Storage building for AFR, Holcim, Filipíny - statický výpočet

Projekt BHT aparát – Hamadan, Irán - stat. výpočet a diel. dokumentácia

Projekt BHT 70925 a 70926 Kulloo, Finsko - diel. dokumentácia

Statické návrhy a posudky žeriavových dráh

Stanovenie odolnosti striech objektov PSL, a.s. pri zaťažení snehom

OK Profil C, s.r.o., Trenčín

AC Engineering, s.r.o., Dečín

AC Engineering, s.r.o., Dečín

MD MAX, s.r.o. Pov. Bystrica

PSL a. s., Pov. Bystrica

Prestrešenie bioplynovej stanice Tvrdošín

Rekonštrukcia mosta cez potok Dolná Maríková – Besné

Základy pod odstredivku 2500mm a pod obrábací stroj HCN 8800

Elsun Constructions, Sverepec

Obec Dolná Maríková

Medeko Cast s.r.o., Orlové

   

 

Energetická certifikácia budov

Názov akcie Investor, objednávateľ
   

ECB - Práčovňa a čistiareň SNP č. 1425, Považská Bystrica

ECB - Bytový dom Zákvašov 1520, Považská Bystrica

ECB - Súkromná ZUŠ, Slovanská 6, SO 01, SO 03 a SO 04, P.B.

ECB - Výrobná hala firmy MBM mat – Visolaje

ECB – Supermarket COOP, sídl. KVP, Denešová 8, Košice 

J. Kostelanský, SNP 1425, PB

Spoločenstvo 1522, P. Bystrica

S. Kardoš–Stella, Hliny, P.B.

Ing. M. Bellay, Pov. Bystrica

JP Market, a. s., Pov. Bystrica

ECB - ZŠ Hollého č. 66, Žilina

ECB - Materská škola Prečín

ECB - VVED Technika s. r. o., Prestavba časti objektu

ECB – Prevádz. budova firmy Autodoprava–Krabáč, Pov. Podhradie

ECB - Bytový dom Royova č. 781, Púchov

Mesto Žilina

Obec Prečín

VVED Technika Pov. Bystrica

Frant. Krabáč, Prečín 360

Regastav s.r.o. Pov. Podhradie

ECB - Nájomný bytový objekt, ul. Komenského, Považská Bystrica

ECB - budova RAVEN a. s., Považská Bystrica

ECB - Objekt firmy STAVO, Považská Bystrica

ECB - Prístavba a nadstavba firmy BREL, Centrum 1746/265, P. B.

Monro, s.r.o., Pov. Bystrica

RAVEN a. s., Pov. Bystrica

HLADKÝ & BIBIŠ, s.r.o. PB

BREL, s.r.o., Pov. Bystrica

 

Urbanizmus, územné plánovanie

Názov akcie: Investor, objednávateľ:
   

ÚPN obce Záskalie, Zmeny a doplnky č.1

IBV Moyzesova I I. , Považská Bystrica

IBV Moyzesova I I. , Považská Bystrica

IBV Zakvášov, Považská Bystrica

IBV Záskalie, lokalita Briežky

Obec Záskalie

E. Koval, Beluša

MD MAX, s.r.o. Pov. Bystrica

J. Bartek, Pov. Bystrica

J. Barbuš, Pov. Bystrica

IBV Visolaje, lokalita Lazy 

IBV Podhorie I., Plevník-Drienové

IBV Nižehradskej, Plevník-Drienové

IBV Udiča, lokalita Potoky

IBV Bodiná, lokalita Brezica a lokalita Šemelová

Obec Visolaje

Obec Plevník-Drienové

Obec Plevník-Drienové

Obec Udiča

Obec Bodiná

IBV Brvnište, lokalita Nivy

Vnútrobloky, ul. Dukelská, Pov. Bystrica - architektonická štúdia

IBV Belušské Slatiny, lokalita Náklie

IBV Ladce, lokalita Za kaštieľom

Obec Brvnište

Mesto Považská Bystrica

Obec Beluša

Obec Ladce