PROJART - projektové, architektonické, inžinierske a poradenské služby v oblasti stavebníctva


Firma PROJART, spol. s r.o. Považská Bystrica bola založená v roku 1992. Pri jej vzniku boli aktívni Ing. milan Jančo, Ing. Anton Híreš, Jozef Húževka, Ing. Imrich Juríček. Jedným zo zakladajúcich spoločníkov bola aj stavebná firma Torus a.s. Považská Bystrica.

V súčasnosti má firma šiestich spoločníkov, ktorí sa aktívne podieľajú na jej činnosti. Jedná sa o autorizovaných stavebných inžinierov a architekta v zmysle zákona 138/1992 Zb., ktorí sú členmi Slovenskej komory architektov (SKA) a Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).


V roku 2012 sme založili spoločnosť Projart plus, s.r.o., ktorá nie je platcom DPH.Autorizovaní projektanti:

    telefón: email:
       
Ing. arch. Róbert Šaradin

– autorizovaný architekt SKA č. 1311AA

0949 673 120

saradin@projart.sk

Ing. Ján Lagiň

– autorizovaný stavebný inžinier, č. 1454*4-1, stavebné konštrukcie

0905 812 087

lagin@projart.sk

Ing. Miroslav Behro

– autorizovaný stavebný inžinier, č. 3012*3-1, statika stavieb

0904 226 659

behro@projart.sk

Jozef Kvaššay


– autorizovaný stavebný inžinier č. 3722*4-21, inžinierske stavby
– pozemné komunikácie a letiská. Č. 04092*10 stavebný dozor
– pozemné stavby
0948 244 745


kvassay@projart.sk


Ing. Imrich Juríček
– autorizovaný stavebný inžinier č. 1148*2-2,
vodohospodárskestavby. č. 1148*5-1,
 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie. č. 122*1*2008
– energetická certifikácia stavieb 

0907 604 108
juricek@projart.sk